Νεσέμπαρ Μεταφορές

Νεσέμπαρ Μεταφορές Αυτοκίνητο (1-3 ατόμων) Βαν (4-5 ατόμων) Βαν (6-8 ατόμων) Λεωφορείο (9-12 ατόμων) Λεωφορείο (13-15 ατόμων) Λεωφορείο (16-17 ατόμων) Λεωφορείο (18-49 ατόμων)
Sofia airport - Nessebar Μεταφορά 230 € 300 € 300 € 375 € 375 € 480 € ρωτήστε
Plovdiv airport - Nessebar Μεταφορά 138 € 200 € 200 € 328 € 328 € 328 € 680 €
Varna airport - Nessebar Μεταφορά 90 € 112 € 112 € 195 € 195 € ρωτήστε ρωτήστε
Burgas airport - Nessebar Μεταφορά 35 € 47 € 47 € 75 € 75 € 90 € 135 €

Σημειώσεις Μεταφοράς: